Tax Planning การวางแผนภาษีส่วนบุคคล อาชีพแพทย์ ทฤษฎี+ปฏิบัติ (เร็วๆนี้)

Tax Planning การวางแผนภาษีส่วนบุคคล อาชีพแพทย์ ทฤษฎี+ปฏิบัติ (เร็วๆนี้)

รหัสคอร์ส :

 A0049

ผู้สอน

อ.มานพ รัตนะ CFP, FChFP

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า